Stel cookie voorkeur in

Daar staan we voor


Op onze school geven we onderwijs aan kinderen die in hun basisschoolperiode een kwetsbare positie hebben. Voor veel van onze leerlingen geldt dat de carrière op de basisschool stagneerde. Wij zien het als onze opdracht hen te leren en te helpen hun mogelijkheden volledig te ontwikkelen en te benutten.
Wij vinden het belangrijk:

 • oprecht en integer met elkaar, met ouders en leerlingen om te gaan
 • de kinderen en het personeel een veilige school te bieden
 • samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders te stimuleren
 • kwalitatief goed onderwijs te bieden
 • te handelen vanuit het besef dat mensen mensen nodig hebben
 • doel- en resultaatgericht te werken
 • kinderen met problemen niet alleen te accepteren zoals ze zijn, maar ze vooral
  verder te helpen om te worden wat ze kunnen zijn

Onze belangrijkste opdracht is onze leerlingen (weer) te laten groeien in hun ontwikkeling.
De basis van ons werken ligt in de relatie met kinderen. Deze moet veiligheid, vertrouwen en warmte bieden.
Van daaruit appelleren we aan de basisbehoeften van kinderen: competentie (ik kan het!), autonomie (ik doe het!) en relatie (ik hoor erbij!).

De school biedt interconfessioneel onderwijs.
Ons onderwijs wordt gegeven vanuit een christelijke (PC en RK) traditie.
Dit betekent dat:

 • leraren met elkaar spreken over hun waarden en levens beschouwing
 • we leerlingen helpen een eigen visie te ontwikkelen met behulp van de christelijke tradities
 • er vieringen plaats vinden zoals Kerstmis en Pasen
 • er elke dag ruimte is voor een moment van bezinning
 • ouders als serieuze partners gezien worden in een gesprek over identiteit

Het woordje ‘inter’ in interconfessioneel betekent dat we andere religies en levensovertuigingen respecteren en daarvan kennis willen nemen. We vinden dat we daarin ook een opvoedkundige taak hebben naar de kinderen.