Stel cookie voorkeur in

Leerlingenvervoer

Vergoedingen

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor vergoeding van het vervoer van uw kind van en naar school.
Dit wordt geregeld en (gedeeltelijk) vergoed door de gemeente waarin u woont. U kunt hier alles over lezen in de verordening leerlingenvervoer, die u op de website van de gemeente  kunt vinden. De belangrijkste criteria die hierin staan om in aanmerking te komen voor de vergoeding van dit speciaal leerlingenvervoer zijn:

  • de afstand naar de school (enkele reis en de kortste afstand over de weg gemeten) is méér dan 
    6 kilometer

  • uw kind kan niet zelfstandig reizen

Woont u binnen de grens van 6 kilometer dan zal de gemeente slechts bij uitzondering toch een vergoeding verstrekken. U moet uw verzoek dan met een werkgevers- en/of doktersverklaring onderbouwen.


Als u meer dan 6 kilometer vanaf school woont, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • u vraagt speciaal vervoer aan. Een taxi of aangepast vervoer in een touringcarbus brengt uw kind naar school en weer naar huis.

  • u brengt uw kind elke dag zelf naar school en ’s middags haalt u hem / haar weer op. De gemeente vergoedt de reiskosten van uw zoon of dochter.

Een aantal ouders zal een eigen bijdrage (een drempelbedrag) in de vervoerskosten moeten betalen.
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

U kunt met uw vragen terecht bij de afdeling onderwijs (leerlingenvervoer) bij de gemeente waar u woont. De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer.
        Afdeling onderwijs / leerlingenvervoer van de gemeente Arnhem:
        Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
        Telefoon 0900 - 1809

Als er problemen met het vervoer zijn, kunt u ons natuurlijk ook altijd bellen. Wij willen graag op de hoogte blijven en soms kunnen wij u helpen om een probleem op te lossen.

Verkeersveiligheid rond de school

Steeds meer ouders brengen en halen hun kind met de auto. Veel ouders parkeren daarbij hun auto waar het hem of haar het beste uitkomt. Dat levert soms chaotische taferelen op. Kinderen kunnen de verkeerssituatie helemaal niet meer overzien en steken tussen geparkeerde auto’s over. U begrijpt dat het een kwestie van tijd is voordat er een ongeluk gebeurt. Wilt u uw auto op een daarvoor bestemde plaats parkeren en uw kind bij het hek op komen halen, zodat het niet zelf over hoeft te steken!

Wilt u de parkeerstroken voor de school alleen gebruiken als ‘Kiss-and-ride’ strook en deze verder vrijhouden voor de busjes en taxi’s. Alvast bedankt voor uw medewerking.

van en naar school