Stel cookie voorkeur in

Wat moet u doen als..

uw zoon/dochter ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken?

Wilt u bij voorkeur vóór negen uur de school bellen? U dient ook het taxibedrijf op de hoogte te stellen. Geef ook door wanneer uw kind weer opgehaald moet worden.
 

u adressen of telefoonnummers wilt hebben van klasgenoten van uw zoon/ dochter?

U kunt contact opnemen met onze secretaresse. Zij geeft dit door aan de groepsleerkracht. Adressen en telefoonnummers worden alleen doorgegeven met toestemming van betrokken ouders.


u uw zoon/dochter onverwacht komt ophalen?

U stelt de chauffeur van de taxi of bus op de hoogte. Dat voorkomt onnodig wachten. Wilt u uw auto op een veilige plaats parkeren (s.v.p. niet pal voor de school)? Wij willen voorkomen dat de verkeerssituatie chaotisch en dus onveilig wordt. Wilt u zich bij het oversteken houden aan de regels van de school? Zie ook de opmerking elders op deze site. Het lijkt misschien overdreven, maar het gaat om de veiligheid van de kinderen.
 

u een gesprek wenst met de logopediste over het verloop van de begeleiding?

U schrijft uw verzoek in het schriftje dat elke keer wordt meegegeven. De logopedistes zullen u graag uitnodigen.
 

u een gesprek wenst met de leden van de commissie van begeleiding?

Marloes Tiemessen, de IBer en Ilona Schiffelers, orthopedagoge, zijn beiden op maandag en dinsdag aanwezig. Op deze dagen kunt u hen rechtstreeks bereiken. Voor andere dagen kunt u het overzicht van de medewerkers raadplegen.