Stel cookie voorkeur in

Fysiotherapie

Onze school werkt samen met kinderfysiopraktijk DaanenDerksen. Hierdoor is mogelijk om kinderen tijdens schooltijd op de Klaproos te laten behandelen. Dit maakt het contact tussen de leerkracht en de fysiotherapeut eenvoudiger, het kind hoeft minder te verzuimen en het scheelt een ouder reistijd. Als een leerkracht of de Commissie van Begeleiding een kind wil laten onderzoeken of behandelen, dan wordt dat met de ouder(s) besproken. Zij nemen daarna zelf contact op met de fysiotherapeut. Mogelijke indicaties voor behandeling zijn:

- motorische ontwikkelingsachterstand

- lage- of hoge spierspanning

- aangeboren afwijkingen

- orthopedische / neurologische afwijkingen

- houterige of angstige motoriek / veel vallen of struikelen

- moeite met aanleren van hinkelen, fietsen of strikken

- schrijfproblemen

- psychiatrische aandoeningen met vaak gerelateerde motorische problemen

- DCD

- obstipatie / incontinentie

samenwerkings-verband