Stel cookie voorkeur in

Logopedie

Op de Klaproos werken twee logopedistes:
Bernadette Hakken en Sabijn Pijl.

De logopedistes werken samen met de commissie van begeleiding. Samen bekijken ze welke kinderen onderzocht worden en  extra hulp van een logopediste nodig hebben. De logopedistes oefenen alles met een kind wat te maken heeft met luisteren, begrijpen, praten en vertellen. Zo werkt de logopediste mee aan de individuele handelingsplannen en de groepsplannen. Op onze school kunnen kinderen tot maximaal hun 8e verjaardag door ons zelf behandeld worden. Dit hangt mede af van het aantal te behandelen kinderen. Oudere kinderen kunnen gebruik maken van de particuliere logopediepraktijk van Nicole Reijmer, die ook een vestiging heeft in onze school.

Kinderen die logopedie krijgen, krijgen een schriftje mee naar huis. Hierin staat wanneer het kind logopedie krijgt, wat hij of zij gaat doen en of het kind alleen, of samen met andere kinderen komt.

Elke les schrijven we in het schrift wat we gedaan hebben, zodat u dit thuis kunt nalezen. Verder zetten we er regelmatig oefeningen in die ook thuis gedaan kunnen worden. Door dagelijks tien minuten met uw kind te oefenen zal het sneller vooruit gaan. Werkt u hieraan mee ten behoeve van uw kind?

Op de dag dat uw kind logopedie heeft neemt hij/zij het schriftje weer mee naar school.

Als u een keer wilt komen kijken, dan kan dit! Graag even van te voren een afspraak maken.