Stel cookie voorkeur in

Wijkcoach

Soms is de school niet bij machte om bepaalde problemen op te lossen en is andere hulp nodig.
De wijkcoach kijkt welke hulpverlening of instantie verder kan helpen en verwijst naar deze instanties door.

Het kan gaan om een veelheid van problemen, zoals gedragsproblemen bij de kinderen, schulden, problemen in de buurt, echtscheiding. Maar ook als het gaat om een korte, concrete opvoedings- of ontwikkelingsvraag (bijvoorbeeld als uw kind nog niet zindelijk is of steeds ruzie maakt met u of zijn/haar broertje) of het invullen van een formulier, kan men aankloppen bij de wijkcoach.

Ook kan het zijn dat de school ziet dat uw kind belemmerd wordt in zijn of haar leerproces. Het is dan de taak van de wijkcoach om deze belemmeringen samen met ouders op te sporen en weg te nemen zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Wanneer u een afspraak wilt maken met onze wijkcoach, kunt u contact opnemen met school of via de site van de Gemeente Arnhem een afspraak met haar maken.