Stel cookie voorkeur in

Contact met ouders

De school vindt het heel belangrijk dat de ouders goede en tijdige informatie krijgen over het reilen en zeilen op school en over de vorderingen van het kind. Hiertoe zijn er dit jaar de volgende mogelijkheden:

Algemene ouderavond

In het begin van het schooljaar – dinsdag 18 september - wordt er een ouder infomoment gehouden. 

 

Informatieavond voor de schoolverlaters en hun ouders

Op dinsdag 23 oktober is er een voorlichtingsavond voor de ouders van de schoolverlaters. Op deze avond krijgt u onder andere informatie over: wanneer ben je schoolverlater? Hoe verloopt de procedure rondom de toetsen en testen? Naar welke vormen van VO kan mijn kind en welke scholen bieden dat? En andere vragen die u mogelijk heeft.

Kennismakingsavond

Op donderdag 21 november zijn er 15 minuten gesprekken met de ouders van alle leerlingen. U wordt door de leerkracht uitgenodigd om via Mijnschoolinfo in te tekenen voor dit gesprek. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. De leerkracht wil graag aan de hand van enkele vragen van u weten of uw kind met plezier naar school gaat en hoe het thuis met hem of haar gaat. Ook vertelt hij/zij dan hoe het met uw kind op school gaat in de nieuwe groep.

Rapportgesprekken

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Hierbij hoort ook een rapportgesprek van 15 minuten. U wordt ook nu door de leerkracht uitgenodigd om via Mijnschoolinfo in te tekenen voor dit gesprek. Deze gesprekken staan dit jaar gepland op woensdag 27 februari voor groep 1 tot en met groep 7. Voor het tweede rapport staan de gesprekken gepland op maandag 24 juni.

Schooladviesgesprekken

Voor de ouders van de schoolverlaters is er een apart moment om te praten over het eindonderzoek en het schooladvies. Deze gesprekken zijn in februari.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven versturen we via Mijnschoolinfo. Als ouders zich nog niet aangemeld hebben in Mijnschoolinfo, dan geven wij het kind graag een koppelcode mee, zodat ze zich kunnen registreren. Hiervoor kunt u een gratis App downloaden. Als er speciale gebeurtenissen op school zijn, krijgen alle ouders een papieren brief.