Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

Naast het gewone lesprogramma organiseren wij jaarlijks terugkerende activiteiten en feesten. Voor onze kinderen een plezierige afwisseling van de standaardlessen. Het gaat dan om activiteiten als Sinterklaas- en kerstviering, het carnavalsfeest, de sportdag, een paasactiviteit etc. De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van deze festiviteiten en zij bieden een helpende hand daar waar het team handen tekort komt. Daarnaast helpen deze ouders drie à vier maal per jaar bij de hoofdluiscontrole.
De ouderraad vergadert wanneer dit nodig is, meestal een aantal keer per jaar.

De ouderraad bestaat uit minimaal vier ouders en twee leerkrachten. Wij zijn op zoek naar ouders die lid willen worden van de ouderraad. Maar ook hulpouders, die alleen bij festiviteiten mee willen helpen, zijn van harte welkom. Ouderhulp is erg belangrijk. De kinderen vinden het leuk als hun ouders meehelpen. Heeft u interesse om actief lid te worden of kunt u incidenteel helpen? Neem contact op met Jeanine Dijs  en Vincent Hendriks. Zij zorgen dat een lid van de ouderraad contact met u opneemt.

De leden van de ouderraad in schooljaar 2018 - 2019 zijn:

Emile Hebing; secretaris

Nancy Koopman

Rogier Moens

Aybeniz Turan

Chantal Ulrich

Jeanine Dijs  en Vincent Hendriks wonen de ouderraadvergaderingen bij als afgevaardigden van het team.

Voor de extra activiteiten die wij in samenwerking met de ouderraad organiseren, krijgt de school geen geld van het ministerie. Daarom vragen wij een vrijwillige bijdrage aan alle ouders. Voor het schooljaar 2018 - 2019 is dat een bedrag van € 30,- Dit kunt u overmaken op NL 77 INGB 0007421753  t.n.v. St Ouderraad SBO de Klaproos te Arnhem, onder vermelding van de naam van uw kind en de klas waarin uw kind zit. In november ontvangt u hierover een brief.
De ouderbijdrage is exclusief het schoolreisje (eens in de twee jaar) en het kamp van de schoolverlaters.
Voor de ouders die in Arnhem wonen en een Arnhem-Card hebben, geldt dat de stichting Leergeld de ouderbijdrage en de kosten van een schoolreisje betaalt.

Bankrekening:

NL 77 INGB 0007 42 17 53

t.n.v. St Ouderraad SBO de Klaproos

Vermeld svp naam van het kind en klas waarin het kind zit.