Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

Naast het gewone lesprogramma organiseren wij jaarlijks terugkerende activiteiten en feesten. Voor onze kinderen een plezierige afwisseling van de standaardlessen. Het gaat dan om activiteiten als Sinterklaas- en kerstviering, het carnavalsfeest, de sportdag, een paasactiviteit etc.

De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van deze festiviteiten en zij bieden een helpende hand daar waar het team handen tekort komt. Daarnaast helpen deze ouders drie à vier maal per jaar bij de hoofdluiscontrole.

Hulp gezocht

De ouderraad bestaat uit minimaal vier ouders en twee leerkrachten. Wij zijn op zoek naar ouders die lid willen worden van de ouderraad. Maar ook hulpouders, die alleen bij festiviteiten mee willen helpen, zijn van harte welkom. Ouderhulp is erg belangrijk. De kinderen vinden het leuk als hun ouders meehelpen. Heeft u interesse om actief lid te worden of kunt u incidenteel helpen? Neem contact op met Jeanine Dijs  en Vincent Hendriks. Zij zorgen dat een lid van de ouderraad contact met u opneemt. De ouderraad vergadert wanneer dit nodig is, meestal een aantal keer per jaar.

Ouderraad 2019-2020

De leden van de ouderraad zijn:

Emile Hebing; secretaris

Nancy Koopman

Rogier Moens

Aybeniz Turan

Chantal Ulrich


Jeanine Dijs  en Vincent Hendriks wonen de ouderraadvergaderingen bij als afgevaardigden van het team.

Vrijwillige bijdrage

Voor de extra activiteiten die wij in samenwerking met de ouderraad organiseren, krijgt de school geen geld van het ministerie. Daarom vragen wij een vrijwillige bijdrage aan alle ouders. Ook dit jaar vragen wij een bijdrage van € 35,00 voor het eerste kind en € 17,50 voor ieder volgend kind uit een gezin. Het gaat hier om de bijdrage van schooljaar 2019-2020.

Wilt u dit bedrag overmaken op:

Bankrekeningnummer: NL 77 INGB 0007 4217 53
t.n.v. Stichting ouderraad SBO de Klaproos
o.v.v. kenmerk: Naam van het Kind en in welke klas deze zit.

Als uw kind in het bezit is van een Arnhem Card (Gelrepas) hoeft u niet zelf te betalen, maar doet de gemeente het voor u. U moet dit dan wel zelf doorgeven bij de gemeente.

Heeft u nog vragen over de betaling of de activiteiten dan kunt u contact via school. Is de bijdrage voor betaling te hoog om in één keer te betalen? Dan kunt u contact opnemen met Marloes Tiemessen

Schoolreis

De ouderbijdrage is exclusief het schoolreisje (eens in de twee jaar) en het kamp van de schoolverlaters.
Voor de ouders die in Arnhem wonen en een Arnhem-Card hebben, geldt dat de stichting Leergeld de ouderbijdrage en de kosten van een schoolreisje betaalt.

Bankrekening:

NL 77 INGB 0007 42 17 53

t.n.v. St Ouderraad SBO de Klaproos

Vermeld svp naam van het kind en klas waarin het kind zit.